FOTO'S KINDERKERSTFEEST 2017

Foto's door Bas Blok

COLLECTEDOEL

Het collectedoel waarvoor gecollecteerd werd tijdens deze lichtjestocht is 'Stichting Embrace'. De stichting is opgericht door Janet en Michel van Boxtel. Zij zijn in de zomer van 2015 vanuit Wemeldinge, samen met hun 2 kinderen, naar Hongarije geĆ«migreerd. Ze wonen nu in Budapest en van daaruit helpen ze verschillende groepen mensen, waaronder dak- en thuislozen, jongeren met een uitzichtloze toekomst en ze ondersteunen gezinnen met een 'Familie Begeleidings Programma'. Vorig jaar zijn ze begonnen met het begeleiden en financieren van het opknappen van een basisschool en van woningen in het dorp Tápióbicske.

Doel van de stichting is het bieden van praktische hulp en oplossingsgerichte begeleiding om de mensen terug te brengen naar het punt van zelfredzaamheid. Vanuit het oogpunt dat ieder mens het verdient om geliefd te zijn, biedt Embrace hulp aan de allerarmste bevolking van Hongarije. Het werk wordt gedaan vanuit een Christelijke identiteit.

Voor de tweede keer is een groep jongeren van de 16+ van 18-hoog, de jeugdgroep van 16 t/m 18 jaar van de PKN gemeenten in Kapelle-Biezelinge in de zomervakantie naar het dorp Tápióbicske geweest. Ze hebben daar een week lang hard gewerkt en samen met de bewoners 14 woningen opgeknapt. Ook hebben ze daar een kindervakantieweek met als thema 'de Schepping' gehouden.

De collecte van het kinderkerstfeest is voor de stichting Embrace. De jongeren van 18-hoog zullen dit opgehaalde geld in de zomer meenemen en het in Hongarije besteden aan het opknappen van woningen en ondersteunen van de lokale bevolking.

Bedankt voor uw bijdrage.