do 3 oktober 2019

Gemeentegroeigroep

Locatie: 
 Plein 5
Tijdstip: 
 20:00 uur

Gemeentegroeigroep
De groeigroep komt dit seizoen voor het eerst bij elkaar:
donderdag 3 oktober a.s. om 20.00 uur, Plein 5.
Het thema is: “Dit is mijn lichaam”. (De kracht van de geloofsgemeenschap in
een individualistische samenleving).
Hoop je ook te groeien in je relatie met God? In je relatie met
andere gelovigen? In vrijmoedigheid? In discipelschap? Kom en doe mee!
De koffie staat klaar om 20.00 uur.  We komen om de 2 a 3 weken bij elkaar. Hartelijk Welkom! Info en opgave 06397379 of
 

terug