Uitnodiging Uitnodiging
ARMOEDE. Een belangrijk onderwerp waarbij op de gemeenteavond stil zal worden gestaan. Diverse sprekers zijn uitgenodigd om over dit onderwerp kort iets te vertellen. Na afloop is er gelegenheid om over dit onderwerp verder met elkaar te praten. Voorafgaand aan de gemeenteavond kunt u al pastorale, diaconale en zakelijke vragen indienen via de button “Laat je horen” op onze website.

Voor een daadwerkelijke actie staat vanaf zondag 27 oktober tot en met de gemeenteavond een “voedselbank” in de kerk. Op deze bank kunt u levensmiddelen neerleggen, die bestemd zijn voor de Voedselbank. Laat de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank niet de kou staan.
 
terug