zo 20 oktober 2019

Eredienst

Locatie: 
 Kapelle
Tijdstip: 
 10:00 uur

Intochtslied palm 92  vers 1. 2

Stil gebed

Votum en groet

Palm 92 vers 3

Verootmoediging

Vrijspraak

Lied 146A vers 1 en 7

Kinderverhaal

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing Filippenzen 2 vers 1-11

Lied 990 vers 4,5,6

Schriftlezing Mattheüs 22 vers 1-14

Lied 1008

Prediking en aansluitend  orgelspel

Lied 447

Collecte
 
Voorbeden

Sportief

Slotlied 713 vers 1.2.5

Zegen 
 

terug