Geef elkaar de ruimte Geef elkaar de ruimte

plaatje leidboek

Dat is het thema van PKN na de verruimingen die zijn aangekondigd en die van toepassing zijn per 25 september.
Wat betekenen die verruimingen voor ons als Hervormde Gemeente Kapelle?
Het noteren van postcode en huisnummer is niet meer nodig. We laten de 1,5 meter maatregel los, maar niet helemaal. De opstelling van de stoelen in de rijen is zodanig dat er meer ruimte is dan voor corona. Wanneer er bezoekers zijn die toch 1,5 meter afstand willen houden dan zijn daarvoor plaatsen beschikbaar aan weerszijden van de tombe.
De gedrukte liturgie zullen we vanaf zondag 3 oktober niet meer uitreiken. U wordt verzocht het eigen liedboek mee te brengen. Heeft u (nog) geen eigen liedboek? Geen probleem, want bij de ingang van de kerkzaal kunt u een liedboek van de tafel pakken. 
Het koffiedrinken na de dienst is gelukkig weer mogelijk. Ook daar houden we afstand en beperken we het heen en weer lopen.
Wat we nog even handhaven is dat er geen handen worden geschud en dat de collecte niet tijdens de dienst is, maar bij de uitgang. Dit om besmetting via handen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Een belangrijk advies van de rijksoverheid is om te ventileren. Dat zullen we doen door de glazen deur naar de zuiderkapel (toilethoek) open te laten en ook de deur naar de consistorie. Als het ventileren overlast geeft, zullen we daar passend op reageren.
Al met al zijn we blij met nieuwe mogelijkheden en kunnen we weer een stap zetten naar het “oude normaal”. De kerkenraad hoopt op begrip voor de maatregelen die we nog moeten hanteren en ziet uit naar een vollere kerk!

terug