Diensten in de komende tijd Diensten in de komende tijd

Tot onze spijt moeten we de Coronamaatregelen nog verder aanpassen. Het zingen in de kerk kan niet meer plaatsvinden, ook niet met een kleine zanggroep of een solist. De diensten op zondagochtend krijgen daarmee, gedurende de nu geldende lockdown, het karakter van een ochtendgebed. Gemeenteleden worden oproepen om de diensten online te volgen. Voor eventuele aanwezigen in de kerk, zoals de medewerkers aan de dienst, gelden de regels uit het gebruiksplan dat u op de website vindt.
 


Laten we in deze moeilijke tijden elkaar niet vergeten en de onderlinge verbondenheid zoveel als mogelijk is in stand proberen te houden. Het komt er ook nu op aan te blijven bidden, voor elkaar, voor de gemeente en voor de wereld in het besef dat God de aanwezige blijft. Hij blijft trouw aan Zijn gemeente. Laten wij op onze eigen wijze trouw blijven aan Hem.

Kerkenraad Hervormde Gemeente Kapelle
terug