Informatieavond omgaan met dementie

Informatieavond omgaan met dementie

Op donderdag 11 april 2019 van 19.30 – 21.30 uur wordt er een informatieavond georganiseerd over omgaan met dementie. Afhankelijk van het aantal aanwezigen is deze avond in de kerk, of in Plein 5. De locatie wordt in later stadium op de website gepubliceerd.

Deze avond wordt verzorgd door Cederhof Welzijn en is specifiek voor vrijwilligers van de Hervormde gemeente Kapelle en is bedoeld voor wijkassistentes, pastorale bezoekers en anderen die belangstelling hebben voor dit onderwerp.
 
Waarom deze avond?
Omdat wij als kerkgemeenschap veel oudere gemeenteleden hebben, en dementie meestal op oudere leeftijd ontstaat, kan het gebeuren dat je als vrijwilliger van de Hervormde gemeente in contact komt met gemeenteleden die aan een of andere vorm van dementie lijden.
Om ons bewust te maken van wat dementie is en wat voor veranderingen de ziekte teweeg brengt, wordt door Cederhof Welzijn informatie gegeven.
Het is belangrijk dat mensen met dementie zich veilig voelen, er veiligheid wordt geboden en mantelzorgers zich gesteund voelen. Kennis en betrokkenheid worden door deze informatieavond vergroot.
Het is nodig dat in de samenleving misvattingen en taboes worden benoemd en er over dementie wordt gepraat.
 
Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven, worden vragen beantwoord en ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Heeft u specifieke vragen dan kunt u die vooraf via onderstaand mailadres doorgeven, zodat er op de informatieavond specifiek op ingegaan kan worden.

Graag aanmelding voor maandag 8 april bij Fennie Lindenbergh email: 

 
 

terug