Collecterooster 2021 Collecterooster 2021

COLLECTEROOSTER Hervormde Gemeente Kapelle 2021
Revisie 1 12 januari 2021

 
Datum Collectedoel     Deurcollecte 2e collecte storten op rekening : Deurcollecte
storten op
rekening:
         
03  januari Kas Kerkenwerk Verduurzaming kerkgebouw Kerkrent-meesters Kerkrent-
meesters
10  januari
 
Leprazending Onderhoudsfonds Diaconie Kerkrent-
meesters
17  januari Protestantse Kerk, Ondersteuning gemeenten – goed toegerust aan de slag in de kerk Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
24  januari
Stichting Embrace t.g.v. Michel en Janet van Boxtel
Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
31 januari Protestantse Kerk – Jong Protestants – Sirkelslag: interactief bijbelspel ZWO Indonesië Diaconie  
         
07  februari Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Bangladesh – beter bestand tegen het water Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
14  februari
Heilig Avondmaal
Kerk in Actie, Noodhulp, Ethiopië – Noodhulp & Rampenpreventie Eigen diaconaal werk Diaconie Diaconie
21  februari 40dagentijd, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Moldavië – kerk helpt kwetsbare mensen Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
28  februari 40dagentijd, Protestantse Kerk, Missionair werk – voor iedereen een kerk ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
07 maart 40dagentijd, Kerk in Actie, Zending, Colombia – Jeannet Bierman: theologiedocent in Colombia Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
10  maart
Biddag

Voedselbank De Bevelanden
Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
14  maart 40dagentijd, Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat, Ondersteuning diaconaat in arme regio’s Onderhoudsfonds Diaconie Kerkrent-
meesters
21  maart 40dagentijd, Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Indonesië – een beter inkomen voor Javaanse boeren Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
28  maart
Palmzondag
Palmpasen, Protestantse Kerk, Jong Protestant, Paaschallenge: ontdekken wat Pasen is
 
ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
01 april
Witte donderdag
Geen collecte      
02 april  
Goede Vrijdag
Geen collecte      
04 april
Pasen
Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Zuid-Afrika – een toekomst voor kansarme kinderen Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
11 april
Heilig Avondmaal
Onderhoud kerkgebouw Eigen diaconaal werk Diaconie Diaconie
18 april
Jeugddienst
 
Nog nader te bepalen Verduurzaming kerkgebouw Kerkrent-
meesters
Kerkrent-
meesters
18 april ??
Avonddienst van voorbede en handoplegging
  Ned. Bijbelgenootschap
 
  Diaconie
25 april Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat, Vrolijkheid in asielzoekerscentra
of
Compassion (doel van de kinderkerk)
ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
02  mei
 
Protestantse Kerk, Jong Protestants, Kerk als thuisplek voor jongeren Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
04 mei
Herdenking gevallenen
Geen collecte      
09 mei
 
Kerk in Actie, Noodhulp, Libanon / Jordanië Onderhoudsfonds Diaconie Kerkrent-
meesters
13 mei
Hemelvaart
ZWO Indonesië   Diaconie  
16  mei
 
Navigators t.g.v Gert Paul en Ellen Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
23  mei
Pinksteren
 
Kerk in Actie, Pinksterzending, Egypte, Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
30 mei
 
Protestantse Kerk, Jong Protestants, Jong in actie: kennismaken met diaconaat
 
ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
06  juni
 
 Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Oeganda, kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
13  juni
Heilig Avondmaal
Protestantse Kerk, Missionair werk, Kerk voor het dorp Eigen diaconaal werk Diaconie Diaconie
20  juni Kerk in Actie, Noodhulp, Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
27 juni Kas Kerkenwerk ZWO Indonesië Kerkrent-
meesters
Diaconie
 
04  juli Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat,
Acti vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
11  juli Clini Clowns
 
Onderhoudsfonds Diaconie Kerkrent-
meesters
18  juli Alpha Cursus Nederland Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
25 juli Stichting Embrace t.g.v. Michel en Janet van Boxtel ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
01  augustus Onderhoud kerk Verduurzaming kerkgebouw Kerkrent-
meesters
Kerkrent-
meesters
08  augustus
Heilig Avondmaal
Bijbelhuis Antwerpen Eigen diaconaal werk Diaconie Diaconi6
15  augustus Kerk in Actie, Zending, Pakistan, Christenen staan sterker in hun geloof Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
22  augustus Kas Kerkenwerk Verduurzaming
kerkgebouw
Kerkrent-
Meesters
Kerkrent-
meesters
29 augustus Compassion (doel van de kinderkerk) ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
05  september Kerk in Actie, Werelddiaconaat – Ghana- een sterke kerk op een kwetsbare plek Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
12 september
Ziekenzondag
Protestantse Kerk, Missionair werk, Jong en oud ontdekken de kliederkerk Onderhoudsfonds Diaconie Kerkrent-
meesters
12  september
Avonddienst van voorbede en handoplegging
  Nederlands Bijbelgenootschap
 
  Diaconie
19  september
Startzondag
Kerk in Actie, Zending, Syrië. De kerk als plek van hoop en herstel Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
26  september
 
Vredeswerk Kerk in Actie, Israël / Palestina, Joode en Palestijnse kinderen spelen samen
of
Stichting Embrace t.g.v. Michel en Janet van Boxtel
ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
03 oktober
Israël zondag
Protestantse Kerk, Kerk en Israël, Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
10 oktober
Heilig Avondmaal?
Protestantse Kerk, Jong Protestants, Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen Eigen diaconaal werk Diaconie Kerkrent-
meesters
17oktober
Heilig Avondmaal?
Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Kameroen, Samen werken aan een stabiele toekomst Eigen diaconaal werk Diaconie Diaconie
24 oktober Actie schoenendoos Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Diaconie
31 oktober Stichting Clarahofje Goes ZWO Indonesië    
         
07  november
GSK dienst
Nog nader door GSK te bepalen Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
14  november TEAR Onderhoudsfonds Diaconie Kerkrent-
meesters
21  november
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Protestantse Kerk Pastoraat, Nederland – Omzien naar elkaar Verduurzaming
kerkgebouw
Diaconie Kerkrent-
meesters
24  november
Dankdag
Voedselbank De Bevelanden
 
Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
28 november Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Moldavië, kerken geven kinderen een toekomst
of
Stichting Embrace t.g.v. Michel en Janet van Boxtel
ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
         
05  december Kerk in Actie (Kinderen in de knel), Nederland – Kinderen betrekken  bij diaconaat Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
12  december
Heilig Avondmaal
Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat, een stabiel thuis voor kinderen
of
Onderhoud kerk 
Eigen diaconaal werk Kerkrent-
meesters
Diaconie
19  december Protestantse Kerk, Jong Protestants, Jongeren doorleven het verhaal van kerst Verduurzaming kerkgebouw Diaconie Kerkrent-
meesters
24 december
Kinderkerstfeest
       
24  december Kerstnachtdienst Stichting de Figurant, Goes Eigen diaconaal werk Diaconie Diaconie
25 december Kerstmis Kerk in Actie. Kinderen in de knel, kom op voor kinderen in de knel
of
Leger des Heils
Verduurzaming
kerkgebouw
Diaconie Kerkrent-
meesters
26 december Open Doors ZWO Indonesië Diaconie Diaconie
31 december
Avonddienst Oudejaarsdag
Eigen plaatselijk werk Verduurzaming
kerkgebouw
Kerkrent-
Meesters
Kerkrent-
Meesters
 
Vet gedrukt = volgens landelijk rooster
 
 
Deurcollecten:
  • Laatste zondag van de maand voor ZWO Indonesië;
  • 2e zondag van de oneven maand voor het Onderhoudsfonds;
  • Eigen diaconaal werk bij de viering van het Heilig Avondmaal, Pasen en Kerstnachtdienst
  • Overige zondagen voor de verduurzaming van het kerkgebouw;
 
  • De ZWO-collecten worden gestort op de rekening van de diaconie;
  • De collecten voor het Onderhoudsfonds worden gestort op rekening van de kerkrentmeesters;
  • De collecten voor eigen diaconaal werk worden gestort op de rekening van de diaconie;
  • De collecten voor de verduurzaming van het kerkgebouw worden gestort op rekening van de kerkrentmeesters.
 
   

Extra collecten:
  • Kas kerkenwerk (kerkrentmeesters) 3 x per jaar = 3 januari, 27 juni en 22 augustus 2021
  • Onderhoud kerk (kerkrentmeesters) 3 x per jaar = 11 april, 1 augustus en 11 december 2021
 


 
terug