Collectebonnen

Collectebonnen
Er is echter een andere manier, waarop u uw bijdrage aan de te houden collectes kan geven. Al geruime tijd beschikt de Hervormde Gemeente Kapelle over collectebonnen. Per collecte kunt u dan één of meerdere bonnen gebruiken. Deze bonnen zijn verkrijgbaar voor € 16,00 per vel. Op zo'n vel treft u 20 collectebonnen aan. Deze vellen kunt u bestellen door € 16,00 of een veelvoud van dit bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de kerk bij de Rabobank nr. NL89RABO 0331500221 of de Postbank nr. NL98INGB 0000626040 onder vermelding van "collectebonnen". Vergeet u niet uw adres te vermelden bij uw bestelling.
Bijkomend voordeel kan zijn, dat door deze manier van betalen er een fiscale aftrekpost ontstaat.
Voorbeeld: Wilt u 4 vellen collectebonnen ontvangen, dan stort u € 64,00 naar één van beide rekeningnummers. Na ontvangst van het bedrag worden de vellen bij u thuisbezorgd. De bezorging vindt meestal op zaterdag plaats.
terug